THE RAFT เปิดทำการ 1 ก.พ. 64 โปรวันธรรมดาลด 1000 ทุกหลังราคาแอร์

THE RAFT เปิดทำการปกติ 1 ก.พ. 64

พร้อมโปรวันธรรมดาลด 1,000 ทุกหลัง ราคาแอร์ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2564

ลูกค้าสามารถจองที่พักได้่ตั้งแต่วันนี้