THE RAFT เปิดทำการ 1 ก.พ. 64 โปรวันธรรมดาลด 1000 ทุกหลังราคาแอร์

THE RAFT เปิดทำการปกติ 1 ก.พ. 64

พร้อมโปรวันธรรมดาลด 1,000 ทุกหลัง ราคาแอร์ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2564

ลูกค้าสามารถจองที่พักได้่ตั้งแต่วันนี้

The Raft แพกาญจนบุรี ยังเปิดให้บริการตามปกติ

💙The Raft แพกาญจนบุรี ยังเปิดให้บริการตามปกตินะคะ โดยมีมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
🛣สำหรับนักท่องเที่ยว หรือ ผู้ที่จะเดินทางเข้า-ออกจังหวัดกาญจนบุรี
🚗 สามารถเดินทางเข้า-ออกได้ ยังไม่มีการกักตัว หรือ ห้ามการเดินทางเข้า-ออก
🔺 แต่ขอให้สำรวจตนเองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง ทั้ง อยู่ในพื้นที่เสี่ยง อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีความเสี่ยง หรือมีอาการเสี่ยงหรือไม่ หากมี ควรงดการเดินทางและกักตัวอยู่ในที่พักของตนเอง เพื่อเป้นความรับผิดชอบต่อสังคม
.
🏘🏞สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โรงแรมที่พัก ยังเปิดตามปกติ โดยมีมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด นักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตาม

💙The Raft แพกาญจนบุรี ยังเปิดให้บริการตามปกตินะคะ
🛣สำหรับนักท่องเที่ยว หรือ ผู้ที่จะเดินทางเข้า-ออกจังหวัดกาญจนบุรี
🚗 …

โพสต์โดย The RAFT แพกาญจนบุรี เมื่อ วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2020